تفکر و سبک زندگی هفتم

چگونه تحقیق بنویسیم

سه شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۰۷ ب.ظ

منبع : www.tafakkor93.blog.ir

۱- تحقیق با فونت B zar نوشته شود و اندازه آن باید ۱۴ باشد. هر دو فونت زیر را دانلود کرده و در درایوی که ویندوز نصب است (معمولا درایو Cاست) پوشه WINDOWSسپس پوشه FONTSکپی کنید.

دانلود1      B ZAR

دانلود 2     B ZARBD

۲- مراحل تحقیقی که در زیر آمده برای کلاس هفتم می باشد.کلاس هشتم توجه داشته باشند که تحقیق آنها شامل ۳ فصل می باشد که فصل اول همانند زیر می باشد فصل دوم باید شامل تحقیق اصلی باشد.و فصل سوم با فصل پنجم زیر یکی می باشد.

۳-هر فصل می تواند یک مقدمه داشته باشد.

مراحل تحقیق

صفحه اول

بسم الله الرحمن الرحیم : در وسط صفحه قرار گرفته و بهتر است این صفحه کادر نداشته باشد. و بعد از جلد تحقیق آورده می شود.


              بقیه ادامه ی مطلب

۱- تحقیق با فونت B zar نوشته شود و اندازه آن باید ۱۴ باشد. هر دو فونت زیر را دانلود کرده و در درایوی که ویندوز نصب است (معمولا درایو Cاست) پوشه WINDOWSسپس پوشه FONTSکپی کنید.

دانلود1      B ZAR

دانلود 2     B ZARBD

۲- مراحل تحقیقی که در زیر آمده برای کلاس هفتم می باشد.کلاس هشتم توجه داشته باشند که تحقیق آنها شامل ۳ فصل می باشد که فصل اول همانند زیر می باشد فصل دوم باید شامل تحقیق اصلی باشد.و فصل سوم با فصل پنجم زیر یکی می باشد.

۳-هر فصل می تواند یک مقدمه داشته باشد.

مراحل تحقیق

صفحه اول

بسم الله الرحمن الرحیم : در وسط صفحه قرار گرفته و بهتر است این صفحه کادر نداشته باشد. و بعد از جلد تحقیق آورده می شود.

دانلود بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه دوم

در بالای صفحه نام مرکزی که برای آن پژوهش صورت می گیرد، در وسط عنوان پژوهش بصورت درشت ، سپس نام پژوهشگر و استاد راهنما و در انتها سال انجام نوشته شود.

برای تحقیق درس تفکر باید به صورت زیر باشد.

الله

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان لردگان

دبیرستان نمونه  شهدای هسته ای لردگان (دوره اول)

درس تفکر و سبک زندگی

عنوان :

 

دبیر راهنما: رضا امیری

 

اسامی محققین:

. . . . . . .. . . . . ..

 

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

 دانلود آرم الله 

صفحه سوم

 

تاییدیه

این تحقیق با موضوع  . . . . . . . . . . در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ توسط دبیر راهنما مورد بررسی قرار گرفت و با نمره ................. از ........................ تایید گردید.

 

نام و نام خانوادگی دبیر رهنما

امضاء استاد رهنما

صفحه چهارم

قدر دانی و سپاس

دانلود  نمونه قدر دانی و سپاس

صفحه پنجم  

 

  (صفحه اهدا و تقدیم )

برخی از پژوهشگران تحقیق خود را به شخص یا اشخاصی تقدیم می کنند که در اینجا ذکر می شود .

تقدیم به آنان که در راه ترویج  علم و گسترش پژوهش و هدایت نسل فردا  ، این آینده سازان جامعه؛ تلاش بی وقفه دارند.

صفحه ششم

 (چکیده )

چکیده براساس تعریف استاندارد به معنای نمایش خلاصه و صحیح یک سند بدون افزودن تفسیر یا نقدی بر آن است .  یک چکیده باید اطلاعات کمی و کیفی گزارش را تا حد امکان ارائه نماید. چکیده دارای 100 تا 150 واژه و بعضا تا 300واژه دانسته اند. افعال به صورت اول شخص مفرد"من" و اول شخص جمع "ما" در آن  بکار نمی روند.

 

چکیده : شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف آن ، روشهای تحقیق ، نوع طرح تحقیق ، آزمودنی ها و نحوه انتخاب آنها ،ابزار اندازه گیری ،یافته ها ،نتایج تحقیق است.

سپس در پایان این قسمت کلید واژگان به زبان فارسی و معادل انگلیسی برای تعریف  ذکر میشود.

کلید واژگان : متغیرهای تحقیق هستند که در جریان تحقیق فراوان بکار می روند و نیاز به تعریف دارند تا خواننده نسبت به نظر نویسنده آگاهی یابد.

صفحه هفتم

  فهرست مطالب

که شامل بخش ها، فصل ها و ... تحقیق است

فهرست مطالب ممکن است چندین صفحه باشد.

فهرست پیوستها :

در صورتی که تحقیق حاوی مطالب پیوستی مثل گواهی نامه ثبت اختراع ، تائیدیه علمی، پرسشنامه و ... باشد در این قسمت با ذکر صفحه یادداشت می شود.

فهرست جدول ها و نمودارها :

این فهرست شامل انواع تصاویر ،جدول ،نمودارها ، نقشه ها و عکس هاست که در این جا تمامی  موارد استفاده شده در گزارش به همراه صفحه های آن مشخص می شود

توجه :

تا این قسمت هیچ یک از صفحات تحقیق شماره گذاری نشده است و می توان برای شماره گذاری از حروف الفبا  استفاده کرد . و از این پس اصل تحقیق آغاز می شود ، مرحله اول آن مقدمه است که به توضیح آن می پردازیم.

فصل اول

                                                 کلیات تحقیق

مقدمه

مقدمه اولین بخش از متن اصلی گزارش است. آوردن یک جمله زیبا، یک بیت شعر و ... در آغاز این بخش که با موضوع و هدف خاص گزارش ارتباط دارد بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.

در مقدمه مسائل متعددی را می توان نوشت که اهم آن عبات است از :

تعریف موضوع یا عنوان تحقیق : که  باید یک آگاهی اجمالی از زمینه مورد بحث به خواننده ارائه دهد.

هدف و غرض از تحقیق که طبعا از موضوع و علت انتخاب آن نیز و اهمیت موضوع بحث به میان آید.

کلیاتی از مطالبی که در این تحقیق گنجانده شده است  .

روش تحقیق (شیوه کار)  و این که از چه راههایی به این حقایق دست یافته است.

معرفی منابع تحقیق به طور کلی

موانع و مشکلاتی که در راه تحقیق بوده و پیشنهادات برای کسانی که بخواهند راه او را دنبال کنند.

تشکر از کسانی که به گونه ای در پیشبرد کار او موثر بوده اند و اعتراف  در بهره گیری از آثار دیگران و هم چنین اشاره به ناکافی بودن نتایج پژوهش های قبلی در خصوص تحقیق . 

1-1- بیان مساله

بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ، پذیرش سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال داشته و اعتبار تحقیق شما را بیشتر می گردد .

برای بیان مساله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب  موارد زیر در متن آورده شود:

·          اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه

·         توصیف دقیق مسأله

·          نحوه بروز یا وقوع

·          وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

·          عوامل دخیل در بروز مسأله

·          نحوه برخورد فعلی با مساله

·          آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید

·          فواید پژوهش و نتایجی  که از حل مشکل انتظار می رود .   

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت و ضرورت پژوهش عبارت است از مجموعه اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش تا چه حد برای محقق و برای دیگران مفید و ثمره بخش بوده و منشا دست آوردها و آگاهی های جدید است

محقق می تواند با استفاده از منابع زیر توضیحات مثبت و معنی داری را در این زمینه فراهم سازد . این منابع عباتند از :

1-     قدرت تفکر و استدلال خویش

2-    نوشته های دیگران برای حمایت از گفته ها و استنباطهای خود

3-آمار موجود در نتایج و پیشنهادات پژوهشهای انجام شده توسط دیگران

(طرح نو ،1386 ،31-30 )

اهمیت موضوع تحقیق : یعنی به چه دلیل از میان موضوعات متنوع ، موضوع  مورد نظر را انتخاب نموده ایم و اساسا موضوع مورد تحقیق چه اهمیتی دارد.      (طالبیان ،1387 ، 80)

و اینکه محقق باید در آغاز ،هر خواننده احیانا بی تفاوت را ، با شور درون خود آشنا سازد که ضرورت تحقیق را بپذیرد و اهمیت شگرف آن را در نظر آورد و موضوع را تایید نماید و مورد مطالعه قرار دهد. (

 

۳-۱- اهداف تحقیق

ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: " هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد". از سوی دیگر " مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند."چنانچه اهداف یک تحقیق  بخوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

در تقسیم بندی  اهداف تحقیق معمولا" بدین گونه عمل می شود:

اول" هدف کلی" که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنرا داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم  .  " هدف کلی" معمولا در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.

در گونه دوم" اهداف جزئی یا اختصاصی" تحقیق بیان می شود. این اهداف از تفسیم یا شکستن " هدف کلی" به اجزای کوچکتر بدست می آیند. اهداف جزئی راه رسیدن به  " هدف کلی" را قدم به قدم مشخص  می نماید.

تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه های اساسی آن وجلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید می کند.

۴-۱-فرضیه ها یا سؤالات تحقیق

در هر تحقیق به دنبال کشف مجهولات هستیم ، این مجهولات ممکن است به صورت سوالاتی مطرح شود. طرح سوالات تحقیق سبب می شود که چارچوب فعالیت محقق مشخص شود و هدف را گم نکند و در هر مرحله از تحقیق این را ارزیابی کند که به چه اندازه از اهداف رسیده است . البته سوالات تحقیق  را در واقع بیان دیگر اهداف تحقیق دانسته اند. (خود آموز مطالعه و تحقیق   80)

فرضیه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقیق حاصل می شود بویژه در مورد سوالات مهم باید دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده  سوالاتی را تهیه نمود که با پاسخ بدانها بتوانیم به هدف موردنظر دست پیدا کنیم. بدیهی است در مورد تحقیقات تجربی و تحلیلی که معمولا حول یک سوال مشخص و رسیدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضیه ما هم در همان مسیر و در پاسخ به سوال تحقیق تدوین خواهد شد. نکته حائز اهمیت در نوشتن سوالات مهم آن است که باید دقت نمائیم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائی و  جزئیات سوالات باید در برگه پرسشنامه یا برگه مشاهده و یا برگه مصاحبه بکار رود.

قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای مهم می باشد این قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند، تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  مختلف پیشنهاد کند. در تحقیق به روش علمی که حول محور یک مسئله یا مشکل صورت می پذیرد، از این قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوین یک یا چند فرضیه برای نتیجه تحقیق استفاده می شود. از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه می شود مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرضیه را راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق دانسته اند.

گاهی اوقات از یک فرمول برای بیان فرضیه استفاده می شود، بدین شکل که:" اگر چنین و چنان رخ دهد چنین و چنان خواهد شد" . این تعبیر ساده و روان به محقق امکان می دهد تا بتواند در جریان تدوین مسئله تحقیق خود، فرضیه ای مناسب که به طور قطعی با کل پژوهش او در ارتباط خواهد بود، بیان نماید. نکته با اهمیت  در اینجا آن است که محقق باید دقت نماید که در جریان انجام تحقیق ، او صرفا" قصد آزمایش فرضیه را دارد نه اثبات آن ، البته چنانچه در پایان تحقیق ،نتایج ، حاکی از اثبات فرضیه او بود می تواند آن موضوع به شکل یک بحث علمی مورد عنایت قرار دهد.

محقق برای تهیه فرضیه مناسب تحقیق عمدتا از منابع علمی در اختیار خود کمک خواهد گرفت. یافته های علمی قبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است یکی از منابع اصلی برای تهیه فرضیه است. همچنین تجربیات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. گاهی اوقات فرضیه هائی مبتنی بر خیال و با مطالب غیر علمی، الهامات و پیشنهادات غیر عادی هم مطرح می شود که در برخی موارد به نتایج خوبی نیز نائل گردیده است.

بیان یک فرضیه ممکن است به شکلی مثبت انجام شود که در آن رابطه بین دو یا چند متغیر یا تفاوت بین آنها بصورت احتمالی وبه شکل خبری مثبت بیان می شود.

گاهی در فرضیه  منکر وجود رابطه بین متغیرها شده و آنرا به شکل جمله خبری منفی بیان ی نمایند.

ممکن است در فرضیه موضوع به شکل  ضمنی مطرح شود.

ملاکهای مختلفی برای یک فرضیه خوب برشمرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

روش ، معین و مشخص

داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر

قابلیت اندازه گیری داشتن

قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب)

بیان بر اساس تئوری ها و نظریه های موجود 

 

۵-۱- تعریف واژه ها  

در این قسمت محقق بایستی واژه هایی که با موضوع تحقیق در ارتباط هستند را تعریف نماید.

تعریف هر واژه معمولا بین ۲ تا ۵ خط می باشد.

 

 

فصل دوم

                         پیشینه ی تحقیق

مقدمه

۱-۲- پیشینه ی نظری

در این قسمت بایستی مطالبی که در کتب درباره این موضوع آمده را بنویسید.

۲-۲-پیشینه ی عملی

در این قسمت بایستی تحقیقات میدانی که درباره این موضوع انجام شده را بنویسید.

 

فصل سوم

                                     روش اجرای تحقیق


۱-۳-روش تحقیق

محقق بایستی روش اجرای تحقیق را به طور مفصل بنویسد.

۲-۳-جامعه آماری

به تمامی گروه یا افرادی که می خواهیم ویژگی خاصی را در بین آنها مورد مطالعه و بررسی کنیم ودر یک یا چند صفت با هم مشترک هستند جامعه آماری می‌گویند.

مثال :در این تحقیق،جامعه آماری مورد مطالعه،دانش‌آموزان کلاس . . . . . .  مدرسه. . . . . . . . . شهرستان لردگان در سال تحصیلی. . . . . . هستند.

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری:

  الف) حجم نمونه:

حجم نمونه یا نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می‌شود که ویژگی‌ها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند یافته‌های خود را به کل جامعه آماری تعمیم دهد.

مثال :نمونه آماری یا حجم نمونه در این تحقیق . . . . نفر از دانش‌آموزان پسر یا دخترمقطع . . . . .. مدرسه . . . . . .  شهرستان . . . . . . . هستند که در پایه های. . . . . .  در سال تحصیلی . . . . . مشغول به تحصیل هستند.

    ب) روش نمونه گیری:

در این تحقیق نمونه آماری بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده است فهرست تمام دانش‌آموزان را تهیه، سپس برگه های نظر سنجی را بین آنها تقسیم کردیم.

 

 ۴-۳- ابزارها وروش های جمع آوری داده ها:

نوع ابزار استفاده شده برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق،پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 24 سوال در مورد عوامل افزایش علاقه دانش‌آموزان به نماز است.

سوالات بر اساس اهداف تحقیق بوده واز آزمودنی خواسته شده به یکی از جواب‌های پیشنهادی پاسخ دهد. در مقدمه‌ی پرسشنامه از دانش‌آموزان خواسته‌ایم از درج نام و نام‌خانوادگی خودداری نمایند و صادقانه به پرسش‌ها پاسخ دهند.

 

۵-۳- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها:

برای بررسی راههای افزایش علاقه دانش‌آموزان به نماز، پرسشنامه محقق ساخته، طراحی و دیدگاه دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آمارهای توصیفی به منظور تدوین و تنظیم جدول‌های توزیع فراوانی و درصد فراوانی و رسم نمودار استفاده شده است. همچنین برای فرضیه‌های تحقیق از آزمون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است.

 

فصل چهارم

                                                        تجزیه و تحلیل داده ها

 


در این فصل سوالات را به صورت تک به تک تجزیه و تحلیل می کنیم.

مثال :

جدول شماره1:از دیدگاه دانش‌آموزان،شرکت معلمان و سایر کارکنان در نماز جماعت مدرسه بر افزایش انگیزه آنها به نماز تأثیر دارد

گزینه ها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

بی جواب

کل

تعداد فراوانی

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری: بنابراین فرضیه شماره1 تایید می‌شود ومی توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دانش‌آموزان شرکت  معلمان و سایر کارکنان در نماز جماعت مدرسه بر افزایش انگیزه آنها به نماز تأثیر مثبت دارد.

 

فصل پنجم

                                         بحث ونتیجه گیری

مقدمه

۱-۵- بحث و نتیجه گیری

۲-۵- پیشنهادات

۳-۵- محدودیتهای پژوهش :

هر تحقیقی در ارتباط با روش تحقیق ، افراد آزمودنی ، مسائل زمانی ، مکانی و مالی محدودیتهای خاص خود را دارد . محدودیتهای پژوهش حاضر  به قرار زیر میباشد.

1-. . . . . .. .

 

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد.

1-  کتاب

تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، محل انتشار: موسسه انتشاراتی

ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، موسسه انتشاراتی (متن ترجمه شده)

2ـ مقاله

مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) ”عنوان مقاله“، عنوان مجله، دوره، شماره: شماره صفحات مقاله

مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین‏کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه) ”عنوان مقاله“، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: موسسه انتشاراتی، شماره صفحات مقاله

3ـ منابع اینترنتی

نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار اثر در سایت مربوط) عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، (تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط)

ضمائم

پرسشنامه

 به نام خدا

پرسشنامه ی حاضر به منظور بررسی  عوامل مرتبط با گرایش دانش آموزان دوره متوسطه اول  به نماز در شهرستان لردگان  تنظیم شده است و شما با ارائه ی پاسخ دقیق خود در این کار پژوهشی و مذهبی سهیم می گردید . لذا خواهشمند است سؤالات زیر را با دقت و حوصله مطالعه نموده و پاسخ دهید . ضمناً ذکر نام و نام خانوادگی ضروری نمی باشد . از همکاری شما سپاسگزاریم.

نام آموزشگاه  :                        پایه : هفتم                هشتم                  جنسیت :      پسر               دختر                   

میزان تحصیلات پدر :                میزان تحصیلات مادر:                              شغل پدر :                                       شغل مادر :

۱-وضعیت بهداشتی نمازخانه مدرسه شما  چگونه است ؟      الف ) نمازخانه در اکثر اوقات تمیز و نظیف می باشد                ب ) در بیشتر اوقات رعایت نظافت و رعایت مسائل بهداشتی نمی شود

۲-آیا مدرسه مجهزبه وضوخانه و سرویس بهداشتی ومناسب می باشد ؟ ( دیوارها کاشی کاری شده ، ،داشتن شیرکافی جهت وضوگرفتن وآب گرم )

 بلی                 خیر

۳-آیا نمازخانه دارای فرش یا موکت مناسب می باشد ؟    بلی                   خیر

۴-آیا حرارت نمازخانه درایام سرد وگرم سال مناسب است ؟ ( داشتن وسایل گرم کننده وسردکننده ی مناسب )  بلی      خیر

۵- شرکت کدام دسته از افراد زیر در جذب دانش آموزان تاثیر بیشتری دارد ؟( به ترتیب اولویت از شماره یک کدگذاری نمائید

الف ) مدیر و کادر دفتری مدرسه                      ب ) دبیران دینی                            ج ) سایر دبیران

۶- کدامیک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در جذب جوانان به نماز دارند ( به ترتیب اولویت از شماره یک کدگذاری نمائید )

الف ) خانواده                 ب ) مدرسه                   ج ) دوستان و همسالان                      د ) مسئولین و سیاستمداران

۷- کدامیک از خصوصیات امام جماعت در جذب  دانش آموزان به نماز جماعت مدرسه مؤثر است ( به ترتیب اولویت از شماره یک کدگذاری نمائید )

الف ) سن امام جماعت                       ب ) نحوه سخن گفتن                       ج ) ظاهر آراسته           د) سطح سواد امام جماعت

۸-آیا شما در خانه مجبور به خواندن نماز هستید؟         الف ) بله         ب) خیر

 ۹-اگر نماز را دوست دارید و می خوانید چرا ؟ و چرا عده ای نسبت به نماز و خواندن آن بی تفاوت هستند ؟ لطفاً جواب را به طور کامل و خوانا بنویسید ؟

 

  

 

ردیف

سؤال

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

۱

نماز خواندن پدر و مادر در خانه  ، چه اندازه بر افزایش انگیزه شما به نماز تاثیر دارد ؟

 

 

 

 

 

۲

شرکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه در نماز جماعت ، چه اندازه بر افزایش انگیزه شما به نماز تاثیر دارد ؟

 

 

 

 

 

۳

نماز خانه جذاب و زیبا چقدر در افزایش انگیزه شما به نماز موثر است ؟

 

 

 

 

 

۴

تشویق از طرف مدرسه چه اندازه در افزایش علاقه شما به نماز موثر است ؟

 

 

 

 

 

۵

حضور روحانی در نماز جماعت مدرسه چه اندازه در افزایش علاقه شما به نماز موثر است ؟

 

 

 

 

 

۶

نماز را به عنوان فریضه دینی پذیرفته ام و نسبت به اقامه آن مقید هستم .

 

 

 

 

 

۷

اگر نمازم قضا شود ناراحت می شوم و قضای آن را به جای می آورم .

 

 

 

 

 

۸

در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنم.

 

 

 

 

 

۹

از دیدن برنامه های مذهبی مخصوصاً در مورد نماز لذت می برم.

 

 

 

 

 

۱۰

احکام نماز را به طور کامل می دانم.

 

 

 

 

 

۱۱

از دبیرانی که در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنند خوشم می آید.

 

 

 

 

 

۱۲

نماز را با تامل و حضور قلب به جا می آورم و از خواندن آن لذت می برم .

 

 

 

 

 

۱۳

معتقدم که نماز موجب اصلاح انسان در جلوگیری از کارهای ناپسند می شود.

 

 

 

 

 

۱۴

مایل هستم که همیشه و مرتب نماز بخوانم و حتی الامکان اول وقت بخوانم .

 

 

 

 

 

۱۵

نماز در سازندگی اخلاقی و معنوی من تاثیری دارد.

 

 

 

 

 

 

محققین : دانش آموزان کلاس هفتم دبیرستان نمونه شهداء هسته ای شهرستان لردگان

 • علی رحیمی ریگی

نظرات  (۶)

 • یاسین هفتم تیزهوشان
 • طراحی وبلاگ خیلی بده
  چرا صفحه توسی است؟
 • تنمانپذتن
 • طراحی وبلاگ خیلی بده 
 • عععععععععععععععععععععععععععععععرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 • عر- عر عرررررررررررررررررررررررر
  اه چرا صفحه  توسی رنگه ؟؟  حداقل یه رنگی میزاشتید که ادم بتونه نوشته هارو بخونه یا رنگ نوشته هارو عوض کنید (  لطفا....)
  چرا تیرسسسسسسسس
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی